1.Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội Eurowindow?

So với những quy định trước đây, hiện nay chính phủ đã lới lỏng đối tượng mua  nhà ở xã hội hơn rất nhiều vì vậy cơ hội sở  hữu căn hộ tại dự án nhà ơ xã hội Eurowindow chỉ trong tầm tay.

Những đối tượng mua nhà ở xã hội Eurowindow được quy định tại điều 49 của Luật Nhà ở 2014, gồm:

 Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

 Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở 2014, cụ thể: Người thuê nhà ở công vụ khi không còn đủ điều kiện được thuê nhà ở hoặc chuyển đi nơi khác hoặc có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở mà thuộc diện bị thu hồi thì phải trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước.

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

2.Điều kiện để được mua nhà ở xã hội Eurowindow là gì?

         Theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở; Điều 22 nghị định 100/2015/NĐ-CP điều kiện để được mua nhà ở xã hội  bao gồm:

        Thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội,có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở, và Đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập như sau:

 – Về nhà ở:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình

Chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội

Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập

 Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 10 m2/người.

–  Về cư trú: 

  Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; hoặc

 Có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội trừ trường hợp Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập”.

–  Về thu nhập: 

 Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng:

 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

 Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của  pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

 Phải có xác nhận của UBND cấp xã về hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo đối với các đối tượng:  Hộ nghèo, cận nghèo

3. Hồ sơ mua nhà ở xã hội Eurowindow gồm những gì?

? Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm các giấy tờ sau đây
 Đơn đăng kí mua nhà ở xã hội
 Đơn xác nhận tình trạng nhà ở
 Đơn kê khai về tình trạng thu nhập
 Sổ hộ khẩu ( Kt3 đối với người ngoại tỉnh )
 Chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ quân nhân
 Giấy khai sinh ( đối với con nhỏ < 15 tuổi chưa có CMT)
 Giấy đăng kí kết hôn/xác nhận tình trạng độc thân
 Xác nhận tham gia bảo hiểm ( trường hợp HK ngoại tỉnh )
 Ảnh 3×4 người trong hộ khẩu
 Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm ( không bắt buộc ).
 Các giấy tờ mỗi loại cần 1 bản – photo công chứng ( các mẫu đơn chỉ cần 1 bản, 2 ảnh/ người ). Ngoài ra còn một số trường hợp đặc biệt cần thêm một số giấy tờ khác sẽ được hỗ trợ sau.

4.Tôi muốn làm hồ sơ mua nhà ở xã hội của Eurowindow thì mua hồ sơ ở đâu?

 Hồ sơ mua nhà ở xã hội được quy định tại phụ lục thông tư 08/2014/TT-BXD.

Để tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại